Zainteresowany? Zapraszamy do udziału!

Zbierz wszystkie dokumenty i dostarcz listownie bądź osobiście do Biura Projektu w Katowicach. Możesz także w pierwszej kolejności przesłać wypełnione dokumenty w formie skanów lub zdjęć na adres mailowy projekt@nowe-kwalifikacje.pl, a następnie w terminie do 5 dni roboczych- dostarczyć je za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście do Biura Projektu

Dokumenty do pobrania

Ścieżka szkoleniowa

Ścieżka dotacyjna

Lista rankingowa na założenie działalności gospodarczej- Nabór nr 1

Lista rankingowa na założenie działalności gospodarczej- Nabór nr 2