POZNAJMY SIĘ!


Celem projektu jest nabycie kwalifikacji umożliwiających kontynuację lub podjęcie zatrudnienia osób z obszaru Województwa Śląskiego, będących pracownikami, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do proj.), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników spółek węglowych. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania zatrudnienia przez min 50% osób objętych wsparciem, a min. 60% osób podniesie kwalifikacje. 


Czas trwania projektu
1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.


Działania przewidziane w ramach projektu:
Poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.
Dla 96 osób (53 kobiet oraz 43 mężczyzn)

Wsparcie szkoleniowo- doradcze, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe.
Dla 12 osób (7 kobiet oraz 5 mężczyzn)

Każdy uczestnik otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.Z MYŚLĄ O WAS


SZKOLENIA I STAŻE

POŚREDNICTWO PRACY

POMOC PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ